Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực ngành Xây dựng chất lượng cao

(Xây dựng) - Việt Nam đang đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa hội nhập vào thị trường quốc tế. Thế mạnh lớn nhất của Việt Nam trong tương quan với các nước khác là có nguồn nhân lực dồi dào, có khả năng tiếp thu nhanh công nghệ. Trong xu thế toàn thế giới bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng thể hiện vai trò quyết định trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Xây dựng TP Thanh Hóa hiện đại, bền vững hướng tới đô thị xanh - thông minh

(Xây dựng) - Thực hiện nhiệm vụ năm 2018 với chủ đề “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, Đảng viên và người dân thành phố; thực hiện thành công Đề án xây dựng TP Thanh Hóa trở thành đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới vào năm 2019”, với sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 của TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) có bước phát triển khá.

Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Tăng cường quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản

(Xây dựng) - Xác định khai thác và chế biến tài nguyên khoáng sản (TNKS) có đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, trong những năm qua, UBND huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai tích cực, đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép, không đúng giấy phép quy định, hạn chế thất thoát tài nguyên quốc gia và giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở các khu vực khai thác TNKS trên địa bàn.

Video Xây dựng

Xem tiếp
Xin chờ trong giây lát...